11 Ağustos 2012 Cumartesi

2012 Kpss Sonuçları Açıklandı !

Merhabalar,

2012 Kpss sonuçları açıklandı. 2010 sınavına göre başarı seviyesi daha düşük olduğu için netler azalmasına rağmen puanlar azalmadı. Bunun neden standart sapma. Başarı sıralamasının önemli olduğu sınavda kim nereye girebilecek acaba ? İnşallah herkes hayallerine kavuşur, hakkımızda hayırlısı olsun :)

Hangi  KPSS puanı ne anlama geliyor ? KPSS 1 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Rekabet Uzman Yardımcısı TCMB Uzman Yardımcısı, TCMB Denetçi Yardımcısı, TCMB Eğitim Araştırmacısı    GY:0,7, GK:0,3, YD:Diğer koşullar
KPSS 2 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,6, GK:0,4
KPSS 3  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Lisans (Üniversite-4Yıllık Fakülte) Mezunlarının KPSS-B Yerleştirmelerinde kullandıkları puan türüdür.             GY:0,5, GK:0,5
KPSS 4  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
DPT TCMB(T.C. Merkez Bankası) Uzman Yardımcısı, TCMB (T.C. Merkez Bankası) Denetçi Yardımcısı        GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
KPSS 5  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı,  Kamu ihale Uzman Yardımcılığı, Rekabet Uzman Yardımcısı       GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2
KPSS 6  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcısı,  Serbest Piyasa Kurulu Uzman Hukukçu Yardımcısı, SPK Uzman Yardımcısı, EPDK(Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu) Enerji Uzman Yardımcılığı (Mühendis)       GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4
KPSS 7 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik Personel)     GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3
KPSS 8  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Mühendis vs.) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Mühendis vs.) Kültür ve Turizm Bakanlığı  Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı  Tarım ve Köyişleri Başkanlığı  Bak Müf. Yard.      GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2
KPSS 9  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,4, GK:0,1, İK: 0,5
KPSS 10 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin), eğitim Bilimleri, Öğretmenlik başvurularında kullanılır.  GY:0,3, GK:0,3, EĞ:0,4
KPSS 11 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,2, GK:0,2, HU:0,6
KPSS 12  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Sağlık Bakanlığı  Müfettiş Yardımcısı (Teknik Personel )  GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1
KPSS 13 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2
KPSS 14  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,4, GK:0,4, ÇE:0,1, YD:0,1
KPSS 15  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,4, GK:0,4, HU:0,1, YD:0,1
KPSS 16  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,35, GK:0,1, İŞ:0,25, YD:0,3
KPSS 17   Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB(Avrupa Birliği) Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3
KPSS 18  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslarası  Ticaret)  G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3
KPSS 19 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
:     GY:0,15, GK:0,1, İŞ:0,45, YD:0,3
KPSS 20  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,65, İK:0,15
KPSS 21  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk) Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk)  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3
KPSS 22  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İktisat) Hazine Uzm.Yrd. (İktisat)  GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3
KPSS 23 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İşletme) Hazine Uzm.Yrd. (İşletme) GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3
KPSS 24  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Maliye)Hazine Uzm.Yrd. (Maliye) TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3
KPSS 25  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Hazine Uzm.Yrd. (İstatistik) SSK Sigorta Uzman Yardımcısı (Aktüerya)
GY.0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3
KPSS 26  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,25, GK:0,2, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,3
KPSS 27  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, İK:0,35, İŞ:0,35, YD:0,1
KPSS 28 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,6, İŞ:0,1
KPSS 29 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,6
KPSS 30  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Kamu Yön) Hazine Uzm.Yrd. (Kamu Yön) GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3
KPSS 31  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
İçişleri APK Uzman Yardımcısı İçişleri İl Planlama Uzman Yrd., TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,2, GK:0,2, İK:0,2, MA:0,1, İA:0,1, KY:0,2
KPSS 32  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,25, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,2
KPSS 33 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
:     GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, KY:0,2, Uİ:0,25, YD:0,1
KPSS 34  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
DİE Uz.Yrd. (Teknik) Hazine Uz. Yrd(Sigortacılık/Aktüerya) TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1
KPSS 35  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yard. TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2
KPSS 36  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Uluslar) Dışişleri Aday Meslek Memuru Sağlık Bk. AB Uzman Yard
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6
KPSS 37  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Kaymakam Adayı TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1
KPSS 38 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 39  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
KPSS 40  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Stajyer Hazine Kontrolörü, Maliye Müfettiş Yardımcısı
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
KPSS 41  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,12, İK:0,12, MA:0,18, MU:0,18, YD:0,1
KPSS 42 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Devlet Malları Uzman Yardımcısı Milli Emlak Denetmen Yardımcısı , Milli Emlak Uzman Yardımcısı
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 43  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Muhasebat Muhasebe Uzman Yard., Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard.,                  Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSS 44  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Gümrük Müfettiş Yrd. , Gümrük Uz. Yrd. Stajyer Gümrük Kontrolörü
GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 45  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)
GY:0,15, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,1, KY:0,2, MA:0,1, MU:0,1
KPSS 46  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MU:0,15, YD:0,1
KPSS 47  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Devlet Personel Uz.Yrd. TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1
KPSS 48  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
TBMM Uzman Yardımcısı
GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15
KPSS 49  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı , Gelir Uzman Yardımcısı ,vergi Denetmen Yardımcısı
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 50  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,3, ÇE:0,1, YD:0,2
KPSS 51 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
San ve Tic Bak. Müf. Yrd. San ve Tic Bak. Teşk. Stajyer Kont.
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSS 52  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,15, YD:0,1
KPSS 53  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd.
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2
KPSS 54  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Hesap Uzman Yardımcısı
GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 55  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,2, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,15, YD:0,1
KPSS 56 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı, TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 57  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Stajyer Gelirler Kontrolörü
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 58  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
DİE Uz.Yrd. Hazine Uzm.Yrd. (ÇEEİ)
GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
KPSS 59  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1
KPSS 60  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, ÇE:0,1, YD:0,3

KPSS 61  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, KY:0,1, YD:0,1
KPSS 62  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Kamu ihale Uzman Yardımcısı
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 63 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
SSK Sigorta Uz.Yrd. (Finansman Alanında)
GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3
KPSS 64  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
San. ve Tic. Bk. AB Uzm. Yard.
GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3
KPSS 65  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,1 YD:0,1
KPSS 66 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, ÇE: 0,15, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,15, YD:0,1
KPSS 67  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (İdari)
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1
KPSS 68  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Dışişleri Aday idari Memur  GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3
KPSS 69  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Dışişleri Haberleşme Teknik P.  GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2
KPSS 70  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Mühendis)  GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3
KPSS 71  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, EK:0,05, İA:0,05,
YD:0,1
KPSS 72 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
MASAK Uzman Yardımcısı
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 73  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15 GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,15
KPSS 74  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,1, MA:0,1, KY:0,15, YD:0,2
KPSS 75  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,4, GK:0,1, İA:0,4, YD:0,1
KPSS 76  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Hazine M. Sigorta Denetleme Uz. Yrd.
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
KPSS 77  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15
KPSS 78  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS) GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15
KPSS 79  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,1, HU:0,75
KPSS 80  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1
KPSS 81  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,3, GK:0,3, İK:0,15, İŞ:0,15, YD:0,1
KPSS 82  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, Uİ:0,15,
YD:0,2
KPSS 83  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,05, MA:0,05, MU:0,1, KY:0,1, YD:0,15
KPSS 84  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1
KPSS 85  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 86  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, MA:0,1, KY:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2
KPSS 87  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 88  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. İliş.)) Sağlık Bk. AB Uzman Yard
GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4
KPSS 89  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Çal. Sos. G.B. Müfettiş Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Kont. Yrd.
GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 90  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,4, GK:0,2, İA:0,1, YD:0,3

KPSS 91  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,05, KY:0,1,  Uİ:0,05, YD:0,1
KPSS 92  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Hazine Uzm.Yrd. (Matematik) ,Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri) ,APK Maliye Uzman Yardımcısı   GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, lA:0,15, YD:0,3
KPSS 93  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Ön Lisans Mezunlarının Kpss-B Yerleştirmelerinde (Ösym Yerleştirmesi) Kullandığı Puan GY:0,5, GK:0,5
KPSS 94  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Ortaöğretim Mezunlarının Kpss-B Yerleştirmelerinde (Ösym Yerleştirmesi) Kullandığı Puan  GY:0,5, GK:0,5
KPSS 95  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Başbakanlık Uz.Yrd.  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, İŞ:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15
KPSS 96  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
DT Müs. Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd.
GY:0,35, GK:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 97  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Başbakanlık Uz.Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan) TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1
KPSS 98  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
TBMM Uzman Yardımcısı  GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1
KPSS 99  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,15, İK:0,1, İŞ:0,5, MU:0,1
KPSS 100 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
:   Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan)
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, İK:0,1,KY:0,1, MU:0,1,YD: Diğer koşullar
KPSS  101 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3
KPSS 102  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
GY:0,15, GK:0,1, EK:0,1, İA:0,35, YD:0,3
KPSS 103  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk)  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2
KPSS 104 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
EPDK Enerji Uzman Yrd  GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 105 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı
GY:0,25, GK:0,1, HU:0,1, İA:0,05, İK:0,15, İŞ:0,05, MA:0,15, MU:0,05,
YD:0,1
KPSS 106 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Maliye Bk. AB Uzman Yardımcısı GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5
KPSS 107  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSS 108 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Dış Ticaret Uz.Yrd.
GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6
KPSS 109  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
GY:0,2, GK:0,2, HU:0,2, İK:0,05, İŞ:0,05, KY:0,1, MA:0,05, MU:0,05, YD:0,1
KPSS 110  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, Uİ:0,2
KPSS 111 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  GY:0,1, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,4, MU:0,1
KPSS 112 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
:   TBMM Uzman Yardımcısı
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2
KPSS 113 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
GY:0,15, GK:0,15, ÇE:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, KY:0,1, MU:0,1
KPSS 114 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
GY:0,1, GK:0,1, ÇE:0,1, EK:0,05, U:0,15, İK:0,05, İA:0,05, KY:0,05, Uİ:0,1, YD:0,25
KPSS 115 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
ÇSGB Çalışma Uzman yardımcısı   GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, K:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1,
YD:0,1
KPSS 116 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
:   Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd. GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,İK:0,2,İŞ:0,2, YD:0,2
KPSS 117 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Tar. ve Köy İş. Bak. Müf. Yard.
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1,İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1,Ui:0,1, YD:0,1
KPSS  118 Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
Özelleştirme İdaresi Bşk Uzman, SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı
GY:0,15, GK:0,1 HU:0.2, İK:0,1,MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1
KPSS 119  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
TCMB Araştırmacı  GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3
KPSS 120  Puanı Nedir? Nasıl Hesaplanır?  Bu Puan ile Nereleri Tercih Edebilirim :
San. ve Tic. Bak. İç Ticaret Stajyer Kont.
GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15,KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

(bilgiler alıntıdır) 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Fikirlerinizi paylaşmanız benim için çok önemli, yorum yaptığınız için teşekkür ederim:)